Tìm nguồn cung ứng quốc tế: chúng tôi tìm nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ đúng như yêu cầu của bạn

Sourcing
Với mạng lưới quốc tế của chúng tôi, kiến ​​thức về thị trường địa phương và mối liên hệ với các nhà xuất khẩu khác nhau, Alliance Experts cũng có thể giúp bạn tìm kiếm các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp ở nước ngoài. Chúng tôi có một cách tiếp cận rõ ràng cho việc này.

Tất cả bắt đầu với yêu cầu của bạn

Mối quan tâm chính của chúng tôi là bạn nhận được các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cần, với các điều kiện thích hợp và với các bên đối tác có uy tín. Do đó, trước tiên chúng ta bắt đầu với việc xác định kiểu nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ mà bạn đang tìm kiếm. Chúng tôi cũng ước tính với bạn về khối lượng mua và thời hạn của hợp đồng tìm nguồn cung ứng. Chúng tôi cũng liệt kê những điều bạn muốn biết về các dịch vụ để đưa ra quyết định của bạn.

Nếu bạn đã có lựa chọn quốc gia nơi bạn muốn mua hàng, thì chúng tôi sẽ bắt đầu ở đó. Nếu không, chúng tôi sẽ cùng bạn xem xét dựa trên mức lương, dữ liệu giao dịch và vùng lân cận đâu sẽ là quốc gia tốt nhất để bắt đầu.

Chúng tôi sử dụng mạng lưới của mình để tìm đúng nhà cung cấp.

Khi chúng tôi đã xác định rõ yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ chuyển đến các đồng nghiệp của chúng tôi ở các quốc gia trọng tâm. Họ sẽ bắt đầu kiểm tra hệ thống đối tác của mình, tiếp cận các công ty và xem liệu họ có muốn cung cấp thêm thông tin hoặc đặt giá thầu hay không. Chúng tôi đặt lịch hẹn cho bạn với các công ty trong danh sách được chọn lọc cuối cùng. Chúng tôi tham gia cùng bạn trong các cuộc họp  video tới các công ty đó và trợ giúp bạn trong các cuộc họp. Bằng cách này, chúng tôi cố gắng tối ưu hóa việc thảo luận giữa bạn và các nhà cung cấp.

Bạn trả tiền cho chúng tôi chủ yếu dựa trên kết quả

Chúng tôi sẽ tính bạn một khoản tiền từ € 500 đến € 1500 cho việc chuẩn bị của chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi chính thức làm việc cho bạn và điều này cũng cho các nhà cung cấp thấy rằng bạn đang muốn kinh doanh một cách chân thành

Phần lớn khoản thanh toán cho chúng tôi sẽ dựa trên kết quả. Bạn sẽ trả một tỷ lệ phần trăm trên khối lượng mua hàng cho chúng tôi, dựa trên loại sản phẩm và giá trị dự án. Bằng cách này, chúng tôi có động lực giới thiệu cho bạn những ứng viên tốt nhất để bạn có thể nhanh chóng đi đến thỏa thuận với họ.

Chúng tôi đảm bảo bạn nhận được đúng sản phẩm được giao

Sau khi bạn tìm thấy đối tác của mình ở quốc gia cung ứng, các chuyên gia của Alliance Experts có thể hoạt động như một phần mở rộng của nhóm nhân viên của bạn tại địa phương , làm việc bán thời gian cho công ty của bạn và giữ liên lạc chặt chẽ với bạn. Chúng tôi có thể đại diện cho bạn, đảm nhận việc liên lạc thích hợp, giám sát các đối tác kinh doanh của bạn trên thực địa và khắc phục sự cố. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc đàm phán (lại) nhà cung cấp, kiểm tra và giải quyết các vấn đề về vận chuyển và thông quan tại địa phương. Bất cứ khi nào bạn ghé qua, chúng tôi sẽ tham gia cùng bạn để tối ưu hóa các chuyến thăm của bạn.

Liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ!