Xây dựng

Đại lý, nhà phân phối, đại lý cho hàng xuất khẩu của bạn hoặc nhà cung cấp phù hợp cho hàng nhập khẩu của bạn

Ngành xây dựng luôn có nhu cầu về các sản phẩm từ nước ngoài và những cải tiến mới. Chúng tôi đã thực hiện một số dự án trong lĩnh vực này, hãy xem các trường hợp bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi cụ thể.

Xây dựng các trường hợp

Không tìm thấy dữ liệu