Thực phẩm & nước giải khát

Đại lý, nhà phân phối, đại lý cho hàng xuất khẩu của bạn hoặc nhà cung cấp phù hợp cho hàng nhập khẩu của bạn

Thực phẩm & Đồ uống chiếm một phần quan trọng trong tất cả thương mại quốc tế. Khoảng 40% hoạt động của chúng tôi là trong lĩnh vực này. Xem các trường hợp bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi cụ thể. .

Thực phẩm & nước giải khát các trường hợp

De Heus
Golden Red Trade Solution
Ascia
Moo Chews
HCP – the sweetener company