Quần áo và Thời trang

Đại lý, nhà phân phối, đại lý cho hàng xuất khẩu của bạn hoặc nhà cung cấp phù hợp cho hàng nhập khẩu của bạn

Các mặt hàng quần áo, thời trang chủ yếu là hàng nhập khẩu từ nhiều nước. Chúng tôi đã thực hiện một số dự án trong lĩnh vực này, hãy xem các trường hợp bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi cụ thể.

Quần áo và Thời trang các trường hợp

Maium