dầu khí

Đại lý, nhà phân phối, đại lý cho hàng xuất khẩu của bạn hoặc nhà cung cấp phù hợp cho hàng nhập khẩu của bạn

Dầu khí có thể được coi là hàng hóa, nhưng ngành này sử dụng rất nhiều công nghệ và giải pháp sáng tạo. Chúng tôi đã thực hiện một số dự án trong lĩnh vực này, hãy xem các trường hợp bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi cụ thể.

dầu khí các trường hợp

Oklas