Alliance experts – export advice and international sales consultancy

İhracat uzmanı danışmanlık kiralık ihracat müdürü

Dünya Ticaret Analizi
Dünya Ticaret Analizi
Ürününüzü global gümrük verilerine göre analiz ederek, hangi ülkelerde en iyi fırsatlar olduğunu görebilirsiniz
 
Kısa Pazar Analizi
Kısa Pazar Analizi
Ürün veya hizmetinizin, çeşitli ülkelerde iyi bir şansı olup olmayacağını görmek için ürün odaklı pazar analizi yapılır
 
Pazara Giriş Testi / Satış Testi
Pazar Testi
Hizmet ve ürünlerinizin hedef pazarda gerçek bir vaka kontrolü yapılarak, bazı satış kanallarında satış testi yapılır
 
Ülke İhracat Yönetimi
Ülke İhracat Yönetimi
Satışlarınızı başlatmak / hızlandırmak için yerel ülke müdürünüz sizin adınıza düzenleyerek hareket eder
 
Temsilci veya distribütör seçimi
Temsilci/distribütör seçimi
Potansiyel temsilci veya distribütörler tespit edilir ve sizinle çalışmayı isteyip istemedikleri öğrenilir
 
Online satış
Online satış
Online satış, ihracatınızı daha da arttırabilir. Online satışın en önemli anahtarı yerel olmaktır!
 
İş ortağınızı motive ediniz
İş ortağınızı motive edin
Yurtdışındaki temsilci / distribütörünüzün performansını değerlendirip, motive ederiz
 
Temsil ve yönetim
Temsil ve yönetim
İhracat satış ekibinizin bir parçasıymış gibi yurtdışı yönetiminizi etkinleştirmenize yardımcı oluruz
 
Tedarik ve kaynak sağlama
Tedarik ve kaynak sağlama
Uluslararası bağlantılarımız ile ihtiyacınız olan ürün ve hizmetleri temin etmenize yardımcı oluruz
 
Sizle çalışma şeklimiz
Sizle çalışma şeklimiz
Her proje için bir ekip oluşturuyoruz. Bizle çalışmak kişisel, karlı ve keyiflidir
 
Referans projelerimiz
Referans projelerimiz
Dünyanın heryerinden, uluslararası bir çok şirkete yardım ettik
 
İletişim
İletişim
Uzmanlarımız hakkında detaylı bilgiler