Tien tips voor succesvol internationaal zaken doen

Internationaal zaken doen is vooral internationaal samenwerken. Maar met alle verschillen in cultuur en verwachtingen van dien. Waar moet je op letten? Tien tips.

1. Pas je samenwerkingsstrategie aan op je concurrentiestrategie

Partnerships zijn handig om innovatieve producten te ontwikkelen, om nieuwe kanalen naar je klanten te krijgen of om schaalvoordelen te behalen. Focus op het type partnership dat het beste je concurrentiestrategie ondersteunt en laat andere samenwerkingsmogelijkheden even liggen.

2. Presenteer jezelf op aantrekkelijke wijze

Net als privé heb je een grotere keus aan partners als je aantrekkelijk lijkt om mee samen te werken. Formuleer daarom duidelijk je sterke punten, je ambities en de manier waarop je een samenwerking in wilt richten.

3. Spring niet in de armen van de eerste partner die voorbijkomt

Als je bekend maakt dat je op zoek bent naar samenwerkingen, kan de eerste partner die zich aanmeldt wel eens de partner zijn die jou het hardste nodig heeft. Structureer daarom je zoektocht naar een partner, via je netwerk of -bij internationale samenwerkingen- via een lokale bemiddelaar.

4. Bepaal wat het voordeel voor de partner is

Een samenwerking moet een win-win situatie zijn, dus wat zit erin voor je partner? Waarom zou een bedrijf geïnteresseerd zijn om met jou samen te werken, in plaats van met één van je concurrenten? Als je dat in de gaten houdt, wordt het alliantie meer gebalanceerd.

5. Leer van vergelijkbare partnerships

Jullie partnership is uniek, maar bepaalde aspecten en de basis vorm zouden vergelijkbaar kunnen zijn met veel bestaande samenwerkingen in jullie branche. Wat zijn best practices in deze gevallen en kun je die toepassen op jouw specifieke situatie?

6. Onderhandel zelf

Onderhandel altijd zelf over de scope van de samenwerking, vergoedingen en verantwoordelijkheden. Neem pas de juristen mee als de hoofdlijnen van de samenwerking vaststaan. Dit bespaart je tijd en juridische kosten, en helpt je ook om je partner beter te begrijpen, wat extra belangrijk is in internationale partnerships.

7. Denk aan de scheiding nog voor het huwelijk

Besluit voordat je een samenwerkingsovereenkomst tekent op welke wijze elk van de partijen de samenwerking kan beëindigen. Vooral als je een nieuwe juridische entiteit opricht, lijkt het gemakkelijker om dit open te laten, maar dit leidt vaak tot spanningen in de samenwerking.

8. Investeer in de start

Besteed voldoende tijd om de mensen die niet in de onderhandelingen betrokken waren voor te lichten over het doel, de structuur en de contractuele afspraken van de alliantie. Besteed in geval van internationale samenwerking ook aandacht aan verschillen in cultuur en communicatiestijl.

9. Meet de voortgang

De eerste financiële resultaten komen vaak pas na een half jaar of meer. Verlies geen tijd om in te grijpen als het niet loopt zoals gepland en meet regelmatig voorspellende indicatoren zoals communicatie, planning en vertrouwen.

10. Train je mensen

Het managen van een samenwerking is een vak op zich en ook de mensen die betrokken zijn in de dagelijkse gang van zaken moeten weten hoe om te gaan met samenwerking over de grenzen van het bedrijf heen. Benchmarks met andere bedrijven en training kunnen hier erg nuttig zijn.

Deel dit artikel
Exporteer naar nieuwe markten
& vergroot uw omzet wereldwijd

Wij helpen u bij het vinden en managen van de juiste distributiekanalen in meer dan 30 landen.

Market entry cases

Topdesk
Plastinovo
Brabantia
Le Joyau d’Olive
Oklas
Molarclean
De Heus
Apart Group
HCP – the sweetener company
Golden Red Trade Solution
Hydrologic
Verantis
RR Engineers
CAN Home appliances
EEPC India