Privacyverklaring Alliance experts

Privacy-verklaring Alliance experts

Magazines

Alliance experts, met hoofdvestiging aan Beach Road 9001, #09-04 Golden Mile Tower, 199589 Singapore, in Europa gevestigd aan Cervanteslaan 115, 3533 HT Utrecht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.allianceexperts.com
Postbus 10056
3505 AB Utrecht

Alfred Griffioen is de Functionaris Gegevensbescherming van Alliance experts. Hij is te bereiken via [email protected] of via +316 24776865.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alliance experts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website en in andere contacten
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Alliance experts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Alliance experts analyseert uw gedrag op de website en in het lezen van emails om daarmee de website en onze nieuwsbrieven te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Alliance experts neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alliance experts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Anonieme website bezoekgegevens: onbeperkt. Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Webmaster Tools en volgen hun policy waar het gaat om compliance met de GDPR en de AGV
 • Naar personen herleidbare bezoekgegevens van onze website en gegevens over het lezen van email nieuwsbrieven en het aanklikken van links: maximaal een jaar. In onze contacten kunnen we u gerichter informeren op basis van deze informatie.
 • NAW en contactgegevens, persoonlijke correspondentie, offertes, documenten die u ons stuurt, interne debriefing formulieren en belnotities: tot maximaal 5 jaar na ons laatste contact. Dit omdat we graag terugvallen op wat we eerder voor u hebben gedaan om u beter te kunnen bedienen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Alliance experts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alliance experts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Alliance experts website plaatst geen cookies maar houdt wel bij vanaf welk IP adres bezoekers komen. Op het moment dat u zelf uw gegevens achterlaat op onze website worden deze via het IP adres gekoppeld aan eerder website bezoek. Het kan zijn dat we de inhoud die we laten zien wijzigen als u terugkeert naar onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alliance experts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alliance experts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].