Hogere bedrijfswaarde door netwerkregie in samenwerkingen

Hogere bedrijfswaarde door netwerkregie in samenwerking

Het aangaan van een samenwerking kan een goed idee zijn. Hoe bepaal je nou de waarde van zo'n overeenkomst en hoe zorg je dat die waarde zich ook vertaalt in concrete opbrengsten?

Bedrijfswaardering verandert

De manier waarop we naar de waarde van bedrijven kijken is continue in beweging. Zo was in de jaren 80 vooral het Angelsaksische shareholders value wat de klok sloeg. Er zijn meerdere methoden om financiële waarde te meten (en te optimaliseren), deze worden vaak gerelateerd aan de winst voor belastingen. Maar de waarderingsgrondslagen veranderen: van materieel naar immaterieel, van bedrijfswaarde naar waarde van personen, van individuele waarde naar netwerkwaarde.

Duidelijk in elk geval is dat de omgeving van elk bedrijf steeds sneller verandert. Hoe beter je daar op in kunt spelen, des te hoger je resultaat.

De nieuwe waarde zit in netwerkverbindingen

Het is de kunst voor de ondernemer om zijn aanbod steeds snel te kunnen aanpassen op de vraag in het netwerk om hem heen. Die kennis komt niet via de relatie tussen accountmanagers en inkopers. Daar zitten tegenstellingen in, bijvoorbeeld rond de prijs.

Die kennisuitwisseling komt alleen als er een gezamenlijk belang bij alle partijen is. Dit kan bijvoorbeeld door het afspreken van exclusiviteit (voor dit product kopen we alleen bij jou in), het delen van risico's (ik betaal mee aan jouw productontwikkeling) of door het delen van opbrengsten (als we meer dan 100.000 stuks verkopen gaat jouw prijs omhoog).

Waardebepaling van samenwerkingen

De meest voor de hand liggende manier om de waarde van een samenwerking te bepalen is aan de hand van boekhoudregels, in het bijzonder IFRS standaard 11 over 'Gezamenlijke regelingen'. Echter, deze benadering gaat vooral uit van controle over de samenwerking en kijkt niet naar het winstpotentieel.

Een betere manier is het gebruiken van de bekende Netto Contante Waarde methode. De toepassing voor samenwerkingen hiervan is rechts weergegeven. Ten opzicht van 'gewone' waarderingen is er een viertal kenmerkende verschillen:

  • De duur van de samenwerking is vaak beperkt.
  • De initiële investering is meestal lager, door gebruik te maken van de bezittingen en de schaalvoordelen van de partners.
  • De risicofactor is hoger, aangezien de flexibiliteit lager is en de partner opportunistisch gedrag kan gaan vertonen.
  • Het financiële resultaat per partner wordt sterk beïnvloed door het aandeel dat elke partner in de samenwerking heeft.

Bij het aangaan van een samenwerking is het goed om deze aspecten expliciet te bekijken.

Welk netwerk past bij jou?

Het ondernemen in netwerken kan een versnelling in de realisatie van je strategische doelen betekenen. Het is slim om selectief te zijn bij het aangaan van samenwerkingen. In drukke tijden is het goed om te kiezen waar u waarde opbouwt: in uw bedrijf en/of in samenwerkingsverbanden.

Het bouwen aan duurzame waarde is een uitdaging, zoals al eerder geschetst is de waardering van bedrijven wezenlijk in verandering, neemt de levensduur van bedrijven af en de essentie van samenwerkingsverbanden is juist de flexibiliteit en mogelijke eindigheid. Het gaat er dus om de waarde creatie door middel van netwerken duurzaam te verankeren in uw bedrijf.

Het belang van netwerkregie

Onderzoek heeft vastgesteld dat professionele en succesvolle netwerken een duidelijke regie hebben. Die regie bestaat uit vier rollen:

  • De Architect bepaalt wie deel mag nemen.
  • De Judge kijkt of het netwerk de vereiste performance standards haalt.
  • De Developer ontwikkelt nieuwe diensten en intellectueel eigendom.
  • De Leader kijkt naar de motivatie binnen het netwerk en de identiteit.

Het nemen van regie in een netwerk biedt voordelen, ook financieel. De verschillende regie-rollen hebben directe invloed op de financiële parameters van uw samenwerking.

Regie-rol Invloed op de financiële uitkomsten
De Architect Door te bepalen wie deel mag nemen aan het netwerk kun je je eigen aandeel in de opbrengsten beïnvloeden. Is het beter om machtig te zijn in een klein netwerk of lekker mee te doen in een groot netwerk?
De Judge Heeft invloed op de investeringen die elk van de partijen moet doen om de vereiste kwaliteit van output uit het netwerk te krijgen.
De Developer Heeft invloed op hoe lang het netwerk nog mee kan voordat het voor partijen overbodig wordt, o.a. door innovaties en het stellen van nieuwe doelen.
De Leader Houdt de partijen bij elkaar en gemotiveerd. Houdt de reactiesnelheid in het netwerk hoog waardoor er minder risico's zijn, zowel intern als extern.

De Architect rol is hierbij de meest tactische en kan tot het meeste voordeel voor één partij leiden. De overige rollen dragen vooral bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Die kunt u dus met een gerust hart ook aan andere spelers overlaten.

Lees het uitgebreide artikel

Alfred Griffioen en Karin Kleingeld hebben hierover een helder artikel geschreven: Hogere bedrijfswaarde door netwerkregie. Alliance experts gebruikt deze kennis o.a. als wij klanten ondersteunen bij onderhandelingen.

In samenwerking met Financial globalimport-export links Uwpagina.nl, Import-export, Manualscat en Alle kosten zijn opgenomen in onze vergelijker voor zorgverzekeringen in 2017

This entry in export was updated on januari 27, 2017 by Tanushka.