DHI regeling voor bedrijven die concrete projecten in het buitenland willen doen

DHI regeling voor bedrijven die concrete projecten in het buitenland willen doen

Business opportunities in the Ethiopia construction sector

DHI staat voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudie. Het is een serie van activitieiten waar de Nederlandse overheid voor een groot aantal landen een subsidie verstrekt voor 50% van bepaalde kosten.

Doel van de DHI regeling

Door middel van haalbaarheids-, demonstratie- en investeringsvoorbereidingsstudieprojecten kunnen de mogelijkheden voor de onderneming op de betreffende markt in kaart worden gebracht. 

De DHI-regeling is op dit moment opengesteld voor vrijwel alle landen in de wereld, behalde landen waar op dit moment sancties voor gelden. Maar voor MKB bedrijven zijn dit toch meestal niet de landen waar je zaken wilt doen.

Demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten zijn projecten waarmee Nederlandse bedrijven in het doelland hun technologie in een praktijksituatie demonstreren. Doel van de demonstratieprojecten is om export van substantiële omvang te realiseren. Demonstratie van processen en diensten is binnen deze subsidieregeling ook mogelijk. Subsidiabel zijn loonkosten en externe kosten (zoals inhuur externe expertise, apparatuur en materialen). De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, maximaal €200.000 subsidie.

Haalbaarheidsstudies

Studie naar technische of commerciële haalbaarheid van een project in een van de doellanden. Resultaat is bijvoorbeeld: buitenlandse klant overtuigen om te investeren in Nederlandse kapitaalgoederen en diensten of het opstellen van een businessplan om geldverstrekkers en investeerders te benaderen voor financiering van het project. Subsidiabel zijn loonkosten en externe kosten (zoals inhuur externe expertise, apparatuur en materialen). De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, maximaal €100.000 subsidie.

Investeringsvoorbereidingsstudie

Betreft een studie waarin de aspecten worden geanalyseerd die relevant zijn voor het nemen van een investeringsbeslissing in een van de DHI landen, met focus op de technische en financiële haalbaarheid. Doel van dit instrument is om de economische positie van Nederland in het buitenland te versterken, investeringsprojecten in ontwikkelingslanden genereren dan ook duurzame werkgelegenheid en kennisoverdracht. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, maximaal €100.000 subsidie.

Voorwaarden voor alle DHI projecten

  • De subsidiabele kosten zijn minimaal € 50.000.

  • De subsidie die u aanvraagt, is niet meer dan 25% van de gemiddelde omzet van u als aanvrager of penvoerder over de afgelopen 3 jaar.

  • U blijft met uw aanvraag binnen de de-minimisruimte. Dit geldt ook voor eventuele overige deelnemers.

  • U heeft minimaal 3 werknemers in dienst (inclusief directie).

  • Met het project realiseert u export ter waarde van ten minste 10 keer het subsidiebedrag. Dit geldt niet voor investeringsvoorbereidingsstudies in DGGF-landen.

  • Projecten in DGGF-landen leveren een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Aanvragen van de regeling

Alliance experts werkt samen met subsidieadviesbureau Maas & Kleiberg. Het inschakelen van een subsidiespecialist is raadzaam aangezien de DHI regeling in tenders werkt. Binnen een tenderronde worden verschillende voorstellen beoordeeld en gerankt. De eerste tenderronde voor 2018 sluit op 29 maart. Wij kunnen u helpen met een concreet voorstel als basis voor uw subsidieaanvraag. Neem daarvoor contact op met één van onze partners.

This entry in cases was updated on juni 6, 2018 by specialist.