Back-to-back contract voor succesvolle (internationale) samenwerking

What is een back-to-back contract of overeenkomst?

Een back-to-back overeenkomst is een relatief eenvoudige vorm van samenwerking en wordt vaak afgesloten voor een (internationaal) project waar twee of meer partijen voor nodig zijn. De partijen blijven onafhankelijk en er wordt geen nieuwe rechtsvorm gecreëerd.

Back-to-back contractDe klant heeft een overeenkomst met één van de partijen, de hoofdaannemer, die een deel van de activiteiten inkoopt bij een andere partij, de onderaannemer. Specifiek voor een back-to-back overeenkomst is dat de onderaannemer meedoet met de scope, planning en voorwaarden zoals die tussen de hoofdaannemer en de klant worden overeengekomen.

Opties voor een back-to-back overeenkomst

Met een back-to-back overeenkomst kunt u bijvoorbeeld regelen dat de onderaannemer alleen wordt betaald direct nadat de opdrachtgever de hoofdaannemer heeft betaald. Op deze manier voelt de onderaannemer zich niet alleen verantwoordelijk voor zijn taak, maar ook voor het project als geheel.

Dit vereist wel dat u goed kunt beschrijven welke partij voor welke delen van het project verantwoordelijk is, en waar beide partijen samen verantwoordelijk voor zijn. Bijvoorbeeld planning, interfaces en de uiteindelijke fine-tuning. Hiervoor kunnen zelfs bonussen en boetes gedeeld worden die met de opdrachtgever worden overeengekomen.

Wanneer gebruikt u dit type overeenkomst?

Een back-to-back contract gebruikt u als er naast een hoofdaannemer één of twee onderaannemers zijn en verantwoordelijkheden niet duidelijk gescheiden kunnen worden. Bij meer partijen wordt deze vorm te complex. Als de werkzaamheden duidelijk te omschrijven zijn en weinig impact op elkaar hebben, dan is een gewone overeenkomst prima.

Voor kleine projecten zijn er nog eenvoudiger alternatieven. Zzp’ers verwijzen wij graag door naar de Coöperatie expert. Zij hebben een concept waarmee door oprichting van een ondernemerscooperatie risico’s ook beperkt kunnen worden.

Gebruik in een internationale context

Allereerst moet u kijken in welke landen de klant, de hoofdaannemer en de onderaannemer zich bevinden. Welk recht is van toepassing? Dit vergt soms wat marktonderzoek. Wanneer u met buitenlandse klanten werkt, moet u ofwel op zoek naar een lokale partner of distributeur, ofwel u werkt samen met een vertrouwde partner uit uw eigen land.

Deel dit artikel
Exporteer naar nieuwe markten
& vergroot uw omzet wereldwijd

Wij helpen u bij het vinden en managen van de juiste distributiekanalen in meer dan 30 landen.

Market entry cases

Golden Red Trade Solution
Molarclean
Apart Group
HCP – the sweetener company
Le Joyau d’Olive
CAN Home appliances
Topdesk
De Heus
Hydrologic
Brabantia
Oklas
Plastinovo
RR Engineers
Verantis
EEPC India