Τρόφιμα και ποτά

Αντιπρόσωποι, διανομείς, έμποροι για τις εξαγωγές σας ή οι κατάλληλοι προμηθευτές για τις εισαγωγές σας

Τα τρόφιμα και τα ποτά καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος του συνόλου του διεθνούς εμπορίου. Περίπου το 40% της δραστηριότητάς μας αφορά αυτόν τον τομέα. Δείτε τις παρακάτω περιπτώσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας ειδικό ερώτημα. .

Τρόφιμα και ποτά περιπτώσεις

HCP – the sweetener company
Ascia
Golden Red Trade Solution
De Heus
Moo Chews