Καταναλωτικά αγαθά

Αντιπρόσωποι, διανομείς, έμποροι για τις εξαγωγές σας ή οι κατάλληλοι προμηθευτές για τις εισαγωγές σας

Τα καταναλωτικά αγαθά αποτελούν σημαντικό μέρος των διεθνών εμπορικών ροών, από τα απλά μολύβια μέχρι τα πλήρως προσαρμοσμένα ιστιοπλοϊκά σκάφη. Έχουμε πραγματοποιήσει αρκετά έργα στον τομέα αυτό, δείτε τις παρακάτω περιπτώσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας ειδικό ερώτημα.

Καταναλωτικά αγαθά περιπτώσεις

Brabantia
The Brand Brush
CAN Home appliances
Le Joyau d’Olive
RR Engineers
Draka Polymer Films
Apart Group