Καταναλωτικά αγαθά

Αντιπρόσωποι, διανομείς, έμποροι για τις εξαγωγές σας ή οι κατάλληλοι προμηθευτές για τις εισαγωγές σας

Τα καταναλωτικά αγαθά αποτελούν σημαντικό μέρος των διεθνών εμπορικών ροών, από τα απλά μολύβια μέχρι τα πλήρως προσαρμοσμένα ιστιοπλοϊκά σκάφη. Έχουμε πραγματοποιήσει αρκετά έργα στον τομέα αυτό, δείτε τις παρακάτω περιπτώσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας ειδικό ερώτημα.

Καταναλωτικά αγαθά περιπτώσεις

Draka Polymer Films
Brabantia
Le Joyau d’Olive
CAN Home appliances
The Brand Brush
Apart Group
RR Engineers