Ηλεκτρονική

Αντιπρόσωποι, διανομείς, έμποροι για τις εξαγωγές σας ή οι κατάλληλοι προμηθευτές για τις εισαγωγές σας

Η βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών είναι ένα εξαιρετικά διεθνές δίκτυο ροών εφοδιασμού. Έχουμε πραγματοποιήσει αρκετά έργα στον τομέα αυτό, δείτε τις παρακάτω περιπτώσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας ειδικό ερώτημα.

Ηλεκτρονική περιπτώσεις

No data was found