Αυτοκίνητο

Αντιπρόσωποι, διανομείς, έμποροι για τις εξαγωγές σας ή οι κατάλληλοι προμηθευτές για τις εισαγωγές σας

Η αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη σε λίγες χώρες, αλλά οι προμηθευτές και τα κανάλια πωλήσεων αυτοκινήτων και φορτηγών είναι παρόντα σε κάθε χώρα. Έχουμε πραγματοποιήσει αρκετά έργα σε αυτόν τον τομέα, δείτε τις παρακάτω περιπτώσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας για τη δική σας συγκεκριμένη ερώτηση.

Αυτοκίνητο περιπτώσεις

Harley Davidson
Kamtec
Würth