Ο τοπικός σας συνεργάτης σε περισσότερες από 30 χώρες για να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές σας.

Ανάπτυξη Εξαγωγών
Ανάπτυξη Εξαγωγών
Σας συμβουλεύουμε σχετικά με την εξαγωγική στρατηγική σας, βρίσκουμε τους κατάλληλους αντιπροσώπους ή διανομείς και αυξάνουμε τις πωλήσεις σας
Σύγκριση αγορών στόχωνSourcing
Σύγκριση αγορών στόχων
Συγκρίνουμε τις πιθανές αγορές στόχους, τις ιεραρχούμε και ερευνούμε τις διαδικασίες και τους κανονισμούς
Αναζήτηση Προμηθευτών διεθνώς
Βρίσκουμε τους σωστούς προμηθευτές διεθνώς, παρόχους υπηρεσιών τοπικά και σας βοηθάμε στις εισαγωγές σας.
Η Συνεργασία με εμάς είναι ...
  • Προσωπική
  • Κερδοφόρα και
  • Ευχάριστη
Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ένα δικό σας αξιόπιστο άτομο σε κάθε ξένη αγορά.

Μερικοί από τους πελάτες μας
(απλά κάντε κλικ για να δείτε την πλήρη λίστα)